Land-for-land-rapportering

Utvidet land-for-land rapportering presentert på "EU Extractives Transparency Event" i Gøteborg

Norsk bokmål

Potensielle EU-reformer og den nordiske konteksten diskutert i Sverige

Region: 
0

Næringslivsveileder til utvidet land-for-land-rapportering

  • Utvidet land-for-land-rapportering (ULLR) er et tiltak for å likestille alle bedrifter og sørge for at nøkkeltall rapporteres for hvert enkelt land hvor selskapet har tilstedeværelse
  • Grunnlaget for rapporteringen må være finansregnskapet - noe annet alternativ for rapportering gir ikke tillitvekkende informasjon til samfunnet
  • For å gi mening må opplysningene rapporteres slik de inngår i konsernregnskapet - før eliminering. Elimineringer må derfor rapporteres separat.
Skrevet av: 
Frian Årsnes
ISBN: 
978-82-93212-86-7 (norsk), 978-82-93212-87-4 (engelsk)
Publisert: 
December 2018

Invitation to roundtable 6th of December: Is the EU and the Norwegian Oil, Gas and Mining Transparency Legislation Fit for Purpose?

Undefined

Invitation goes out to: regulators, legislators, standard/guidance setters, auditors/professional bodies, preparers, industry representatives, investors, media organisations, unions, journalists, NGOs and other interested users of financial information.

Region: 
Kategori: 
0

Kronikk: Skatteparadis -paragraf i tornerosesøvn

Norsk bokmål

Finansdepartementet har ”låst skatteparadisparagrafen” i forskriften om utvidet land-for-land-rapportering. Bilde: Christian_A_Calmeyer_(CC_BY-NC-ND_2.0_Flickr).

Vil Regjeringen vite om postbokselskaper og kapital i skatteparadiser? I så fall har de nøkkelen selv.

Region: 
Kategori: 
0

Gjesteinnlegg: Skatteparadis er ikkje paradis for folk flest

Norsk bokmål

Bilde: Ahmed Amir (CC BY 2.0 - Flickr)

LuxLeaks, SwissLeaks, Panama Papers og Paradise Papers. Kor mange lekkasjar treng regjeringa før den tettar smotthola i lovene, innfører eigarskapsregister og utvida-land-for-land-rapportering.

Region: 
Kategori: 
0

Høringsinnspill om Deloittes evalueringsrapport om LLR-regelverket

Norsk bokmål

Deloitte-bygningen i Oslo, Norge. Bilde: Benson Kua (CC BY-SA 2.0/Flickr)

Finansdepartementet har outsourcet evalueringen av nasjonale åpenhetskrav til revisjonsselskapet Deloitte. PWYP Norge deler sitt høringsinnspill, med merknader.

Region: 
0

Sider

Subscribe to RSS - Land-for-land-rapportering