Derivater

Hvordan forstå bruk og misbruk av derivater?

Norsk bokmål

Frian Aarsnes er forfatter av rapporten Beskyttelse mot derivatmisbruk. Foto: PWYP Norge

 

Dette vil konferansen "Financial Transparency, Risks and Regulation" forsøke å besvare. PWYP Norge holder foredrag.

Kategori: 
0

Innspill til OECD om skattepolitikk

Norsk bokmål

OECD møte. Foto: Jean-Pierre Pouteau/OECD

OECD har invitert interessenter til å sende inn kommentarer på et diskusjonsutkast som inneholder de foreløpige resultatene av arbeidet som er gjort på tre ulike skattepolitiske områder. Publish What You Pay Norge har benyttet muligheten.

Region: 
0

PWYP Norges kommentarer til IMFs konsultasjon om økonomisk ”spillover” i internasjonal skattlegging

Norsk bokmål

IMF Managing Director Christine Lagarde 2012 Washington, DC. Foto: IMF Staff Photograph/Stephen Jaffe

PWYP Norge har sendt et innspill til Det internasjonale Pengefondet (IMF) der vi utfordrer begrepene IMF bruker i skattesaker.  IMF har invitert regjeringer, sivilsamfunn, akademia og interessenter i privat sektor til å sende sine kommentarer til temaet.

Region: 
Kategori: 
0

EU har lansert en konkurranse for å finne det mest skadelige finansielle produktet. PWYP Norge har foreslått derivater.

Norsk bokmål

Noen finansielle produkter er svært komplekse og kan skjule at profitt fjernes fra markedet og skjules i skatteparadiser. Dette skader stabiliteten i markedet og utviklingsland. Nå vil EU gjøre noe.

Region: 
Kategori: 
0

Beskyttelse mot derivatmisbruk

Sammendrag:

* Utvinningsindustrien er storforbruker av et finansielt instrument kalt derivater, som kan bli misbrukt til å føre inntekter ut av vertsland før de er skattlagt.

* Verdien bak alle derivater er 10 ganger verdens samlede BNP.

* Ett enkelt politikkforslag kan innføres unilateralt, og stoppe misbruk samtidig som den riktige bruken av disse instrumentene beskyttes.

 

Skrevet av: 
Frian Aarsnes
Publisert: 
December 2011
Subscribe to RSS - Derivater