Europe

Finansdepartementet åpner for å vurdere land for land rapportering

Norsk bokmål

Statssekretær Roger Schjerva sa i dag at "Regjeringen er åpen for å vurdere innføring av slike regler i Norge, enten som ledd i prosessen med eventuelle nye EU-regler på området, eller på selvstendig grunnlag"

Region: 
Kategori: 
0

Skriv under på opprop til britiske myndigheter

Norsk bokmål

Britiske myndigheter annonserte på G20 møtet i helgen at britiske myndigheter vil arbeide for å lage regler for olje, gass og gruvesektoren i EU. Skriv under på en nettbasert underskriftskampanje som ber om at den britiske finansministeren George Osborne følger opp med en offentlig uttalelse til støtte for et Publish What You Pay -regelverk.

Region: 
Kategori: 
0

Britiske myndigheter støtter krav om "Publish What You Pay" regulering i The Observer i dag

Norsk bokmål

The Observer melder i dag om at George Osborn sier koalisjonsregjeringen støtter Publish What You Pay regulering i Europa. The Observer går i tillegg ut i leder i dag og støtter krav om Publish What You Pay regulering.

Geroge Osborne sier:‘I strongly believe it’s in everyone’s interest that mining companies and others operate to the highest standards. That’s the way to ensure some of the world’s poorest benefit from the wealth that lies in the ground beneath them.’

Dette ble tatt opp på møte med finansministrene i G20 i går.

Region: 
Kategori: 
0

Norway discloses oil revenue payments in first EITI report

Norsk bokmål

image 21st January, Norway disclosed oil revenue payments by companies and launched its first report under the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). The report shows that in 2008 Norway's total payments reported and received coincided, amounting to 400 489 701 000 NOK.

Region: 
Kategori: 
0

Sider

Subscribe to RSS - Europe