I perioden 2008-2009, ble første runde av TRACE gjennomført i Afrika for engelsktalende deltakere. 27 sivilsamfunnsrepresentanter fra sju land tok del i programmet og formet et regionalt nettverk på tvers av både landegrenser og ulike sivilsamfunnsaktører (organisasjoner, fagforeninger og media).

Representerte land: Ghana, Mauritania, Mosambik, Nigeria, Sudan, Uganda, Zambia

Spesifikk informasjon om deltakerne fra hvert land finnes på landsidene og kan også slås opp på deltakeresøket.

(Nyheter fra nettverket under kartet)

Vedlegg:

Andre runde av TRACE programmet ble ferdigstilt i oktober 2011 med 17 deltakere fra tre Latin-Amerikanske land. Deltakerne representerte ulike sivilsamfunnsorganisasjoner som alle arbeider for åpenhet og etterrettelighet i utvinningsindustrien.

WIKI-side for deltakerne

(Se mer informasjon under kartet)

Vedlegg:

Region 3 vill være åpen for fransk- portugisisk- og spansktalende fra afrikanske land, hovedsakelig land som har avtale med ”Olje for Utvikling”: http://www.norad.no/en/Thematic+areas/Energy/Oil+for+Development. TRACE skal implementeres i Region 3 i 2011-2012.

Listen over aktuelle land kan bli gjenstand for endring, aktuelle organisasjoner vil bli invitert til å nominere kandidater så snart vi starter søknadsprosessen.

Vi tar for øyeblikket IKKE i mot søknader fra Region 3

Vedlegg:

I 2013-2014, gjennomførte PWYP Norge tredje runde av kapasitetsbyggingsprogrammet TRACE.

Denne runden av programmet tok sikte på å øke kunnskap og kapasitet i sivilsamfunnet i seks ressursrike land i Afrika; Ghana, Liberia, Mozambik, Sør- Sudan, Tanzania og Uganda. Geografiske  og lingvistiske hensyn ble tatt da gruppen land ble satt sammen, dette for å legge til rette for nettverksbygging og felles læring. 

Module 1 av programmet ble avholdt i Oslo 18-28 November 2013.
Module 2 av programmet ble avholdt i Kampala, Uganda 7-9 April 2014.

Spesifikk informasjon om deltakerne i TRACE 2013-2014 er å finne på deltakeroversikten

Programmet er finansiert av Direktoratet for Utviklingssamarbeid, Norad. 

Norad logo

I 2014-2015, gjennomførte PWYP Norge fjerde runde av kapasitetsbyggingsprogrammet TRACE (Transparency and Accountability in the Extractive Industries). TRACE-programmet 2014-2015 tok sikte på å øke kunnskap og kapasitet i sivilsamfunnet i fire ressursrike land i Latin– Amerika; Bolivia, Colombia, Ecuador og Guatemala.

Lourdes Molina, økonom fra ICEFI deltok i TRACE 2014-2015

Sagt av en deltager:

“La mayor fortaleza de TRACE es la posibilidad de contar con expertos en transparencia y la posibilidad de hacer incidencia en uno de los países participantes.”“The greatest strength of the TRACE program is the possibility to enter into contact with experts on transparency and the possibility of doing advocacy work in one of the participating countries.”

- Lourdes Molina, economist TRACE 2014-2015

Modul 1 av programmet ble avholdt i Oslo, Norge 10-21 November 2014. Modulen besto av ti dager som hadde som mål å gjøre deltakerne i stand til å identifisere på hvilken måter deres land kan bli tappet for egenkapital samt omfanget av lekkasjen, og gi dem kunnskap om tiltak som kan gjennomføres unilateralt eller internasjonalt for å hindre tappingen. Siste dag av modulen ble arrangert som et åpent seminar på Litteraturhuset under tittelen: ”The Industry of Tax Avoidance”

Modul 2 av programmet ble avholdt i Antigua, Guatemala 23-25 Mars 2015. Under denne modulen fordypet TRACE-deltakerne seg i kontraksåpenhet ved å analysere ulike oljekontrakter fra sine hjemland. Mellom disse modulene utførte deltakerne kommunikasjonsarbeid i landgrupper.

 • Antall deltakere: 21
 • Kjønnsbalanse: 43% kvinner og 57% menn
 • Deltakende land: Bolivia, Colombia, Ecuador og Guatemala
 • Antall moduler/nettverksmøter: 2
 • Deltakende organisasjoner: 5 media, 4 fagforeninger og 12 sivilsamfunnsorganisasjoner.

Resultater av kommunikasjonsarbeidet til deltakerne:

Til sammen har deltakerne publisert 51 artikler og 74 rapporter om temaet i sine hjemland, der de har direkte brukt kunnskap fra TRACE programmet. I tillegg har deltakerne arrangert 96 eksterne møter og 121 interne møter om temaet i sine hjemland. Her har de også tatt i bruk kunnskap de har fått fra TRACE programmet.

Informasjon om deltakerne og de organisasjonene de representerer er å finne i deltakerdatabasen. 

Programmet er finansiert av Direktoratet for Utviklingssamarbeid, Norad. 

Nytt fra nettverket

 • imageOver nyttår får Noreg nye reglar som kan hindre skatteflukt og sikre større grad av finansiell openheit. Tre aktivistar frå sivilsamfunnet i Sør-Sudan, Uganda og Ghana fortel kvifor dette er viktig for arbeidet deira. Sjå videoen her!

 • imageOver nyttår får Noreg nye reglar som kan hindre skatteflukt og sikre større grad av finansiell openheit. Tre aktivistar frå sivilsamfunnet i Sør-Sudan, Uganda og Ghana fortel kvifor dette er viktig for arbeidet deira. Sjå videoen her!

 • imageOver nyttår får Noreg nye reglar som kan hindre skatteflukt og sikre større grad av finansiell openheit. Tre aktivistar frå sivilsamfunnet i Sør-Sudan, Uganda og Ghana fortel kvifor dette er viktig for arbeidet deira. Sjå videoen her!

 • imageOver nyttår får Noreg nye reglar som kan hindre skatteflukt og sikre større grad av finansiell openheit. Tre aktivistar frå sivilsamfunnet i Sør-Sudan, Uganda og Ghana fortel kvifor dette er viktig for arbeidet deira. Sjå videoen her!

 • imageOver nyttår får Noreg nye reglar som kan hindre skatteflukt og sikre større grad av finansiell openheit. Tre aktivistar frå sivilsamfunnet i Sør-Sudan, Uganda og Ghana fortel kvifor dette er viktig for arbeidet deira. Sjå videoen her!

 • imageOver nyttår får Noreg nye reglar som kan hindre skatteflukt og sikre større grad av finansiell openheit. Tre aktivistar frå sivilsamfunnet i Sør-Sudan, Uganda og Ghana fortel kvifor dette er viktig for arbeidet deira. Sjå videoen her!

 • imageOver nyttår får Noreg nye reglar som kan hindre skatteflukt og sikre større grad av finansiell openheit. Tre aktivistar frå sivilsamfunnet i Sør-Sudan, Uganda og Ghana fortel kvifor dette er viktig for arbeidet deira. Sjå videoen her!

 • imageOver nyttår får Noreg nye reglar som kan hindre skatteflukt og sikre større grad av finansiell openheit. Tre aktivistar frå sivilsamfunnet i Sør-Sudan, Uganda og Ghana fortel kvifor dette er viktig for arbeidet deira. Sjå videoen her!

 • imageOver nyttår får Noreg nye reglar som kan hindre skatteflukt og sikre større grad av finansiell openheit. Tre aktivistar frå sivilsamfunnet i Sør-Sudan, Uganda og Ghana fortel kvifor dette er viktig for arbeidet deira. Sjå videoen her!

 • imageOver nyttår får Noreg nye reglar som kan hindre skatteflukt og sikre større grad av finansiell openheit. Tre aktivistar frå sivilsamfunnet i Sør-Sudan, Uganda og Ghana fortel kvifor dette er viktig for arbeidet deira. Sjå videoen her!

 • Fra 23-26 november 2009 samlet deltakerne fra Region 1 i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram ser i Kampala, Uganda til et tre dagers seminar med fokus på lobbyarbeid, fasilitert av INTRAC.

  Dette seminaret var det siste i serien av tre som kapasitetsbyggingsprogrammet består av, og dermed avslutningen på første runde av programmet.

 • Fra 23-26 november 2009 samlet deltakerne fra Region 1 i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram ser i Kampala, Uganda til et tre dagers seminar med fokus på lobbyarbeid, fasilitert av INTRAC.

  Dette seminaret var det siste i serien av tre som kapasitetsbyggingsprogrammet består av, og dermed avslutningen på første runde av programmet.

 • Fra 23-26 november 2009 samlet deltakerne fra Region 1 i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram ser i Kampala, Uganda til et tre dagers seminar med fokus på lobbyarbeid, fasilitert av INTRAC.

  Dette seminaret var det siste i serien av tre som kapasitetsbyggingsprogrammet består av, og dermed avslutningen på første runde av programmet.

 • Fra 23-26 november 2009 samlet deltakerne fra Region 1 i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram ser i Kampala, Uganda til et tre dagers seminar med fokus på lobbyarbeid, fasilitert av INTRAC.

  Dette seminaret var det siste i serien av tre som kapasitetsbyggingsprogrammet består av, og dermed avslutningen på første runde av programmet.

 • Fra 23-26 november 2009 samlet deltakerne fra Region 1 i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram ser i Kampala, Uganda til et tre dagers seminar med fokus på lobbyarbeid, fasilitert av INTRAC.

  Dette seminaret var det siste i serien av tre som kapasitetsbyggingsprogrammet består av, og dermed avslutningen på første runde av programmet.

 • 23-26 september 2009 samlet deltakerne fra Region 1 i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram seg i Accra, Ghana til et tredagers seminar, som oppfølging til det første seminaret i Stavanger i desember 2008.

  Deltakerne fikk muligheten til å gå i dybden på tre temaer de identifiserte som regionale prioriteringer:

 • 23-26 september 2009 samlet deltakerne fra Region 1 i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram seg i Accra, Ghana til et tredagers seminar, som oppfølging til det første seminaret i Stavanger i desember 2008.

  Deltakerne fikk muligheten til å gå i dybden på tre temaer de identifiserte som regionale prioriteringer:

 • 23-26 september 2009 samlet deltakerne fra Region 1 i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram seg i Accra, Ghana til et tredagers seminar, som oppfølging til det første seminaret i Stavanger i desember 2008.

  Deltakerne fikk muligheten til å gå i dybden på tre temaer de identifiserte som regionale prioriteringer:

 • 23-26 september 2009 samlet deltakerne fra Region 1 i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram seg i Accra, Ghana til et tredagers seminar, som oppfølging til det første seminaret i Stavanger i desember 2008.

  Deltakerne fikk muligheten til å gå i dybden på tre temaer de identifiserte som regionale prioriteringer:

 • 23-26 september 2009 samlet deltakerne fra Region 1 i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram seg i Accra, Ghana til et tredagers seminar, som oppfølging til det første seminaret i Stavanger i desember 2008.

  Deltakerne fikk muligheten til å gå i dybden på tre temaer de identifiserte som regionale prioriteringer:

 • I desember 2008 samlet den første gruppen av deltakere i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram for sivilsamfunnsaktører seg i Stavanger.
   

  Første modul av programmet inkluderte et ni dagers seminar implementert i samarbeid med PETRAD : Good Governance, Transparency and Accountable Management of Natural Resources .

 • I desember 2008 samlet den første gruppen av deltakere i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram for sivilsamfunnsaktører seg i Stavanger.
   

  Første modul av programmet inkluderte et ni dagers seminar implementert i samarbeid med PETRAD : Good Governance, Transparency and Accountable Management of Natural Resources .

 • I desember 2008 samlet den første gruppen av deltakere i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram for sivilsamfunnsaktører seg i Stavanger.
   

  Første modul av programmet inkluderte et ni dagers seminar implementert i samarbeid med PETRAD : Good Governance, Transparency and Accountable Management of Natural Resources .

 • I desember 2008 samlet den første gruppen av deltakere i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram for sivilsamfunnsaktører seg i Stavanger.
   

  Første modul av programmet inkluderte et ni dagers seminar implementert i samarbeid med PETRAD : Good Governance, Transparency and Accountable Management of Natural Resources .

 • I desember 2008 samlet den første gruppen av deltakere i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram for sivilsamfunnsaktører seg i Stavanger.
   

  Første modul av programmet inkluderte et ni dagers seminar implementert i samarbeid med PETRAD : Good Governance, Transparency and Accountable Management of Natural Resources .