TRACE 2008 2009

I perioden 2008-2009, ble første runde av TRACE gjennomført i Afrika for engelsktalende deltakere. 27 sivilsamfunnsrepresentanter fra sju land tok del i programmet og formet et regionalt nettverk på tvers av både landegrenser og ulike sivilsamfunnsaktører (organisasjoner, fagforeninger og media).

Representerte land: Ghana, Mauritania, Mosambik, Nigeria, Sudan, Uganda, Zambia

Spesifikk informasjon om deltakerne fra hvert land finnes på landsidene og kan også slås opp på deltakeresøket.

(Nyheter fra nettverket under kartet)

Vedlegg:

Nytt fra nettverket

 • Fra 23-26 november 2009 samlet deltakerne fra Region 1 i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram ser i Kampala, Uganda til et tre dagers seminar med fokus på lobbyarbeid, fasilitert av INTRAC.

  Dette seminaret var det siste i serien av tre som kapasitetsbyggingsprogrammet består av, og dermed avslutningen på første runde av programmet.

 • 23-26 september 2009 samlet deltakerne fra Region 1 i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram seg i Accra, Ghana til et tredagers seminar, som oppfølging til det første seminaret i Stavanger i desember 2008.

  Deltakerne fikk muligheten til å gå i dybden på tre temaer de identifiserte som regionale prioriteringer:

 • I desember 2008 samlet den første gruppen av deltakere i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram for sivilsamfunnsaktører seg i Stavanger.
   

  Første modul av programmet inkluderte et ni dagers seminar implementert i samarbeid med PETRAD : Good Governance, Transparency and Accountable Management of Natural Resources .