TRACE 2010 2011

Andre runde av TRACE programmet ble ferdigstilt i oktober 2011 med 17 deltakere fra tre Latin-Amerikanske land. Deltakerne representerte ulike sivilsamfunnsorganisasjoner som alle arbeider for åpenhet og etterrettelighet i utvinningsindustrien.

WIKI-side for deltakerne

(Se mer informasjon under kartet)

Vedlegg: