TRACE 2013 2014

I 2013-2014, gjennomførte PWYP Norge tredje runde av kapasitetsbyggingsprogrammet TRACE.

Denne runden av programmet tok sikte på å øke kunnskap og kapasitet i sivilsamfunnet i seks ressursrike land i Afrika; Ghana, Liberia, Mozambik, Sør- Sudan, Tanzania og Uganda. Geografiske  og lingvistiske hensyn ble tatt da gruppen land ble satt sammen, dette for å legge til rette for nettverksbygging og felles læring. 

Module 1 av programmet ble avholdt i Oslo 18-28 November 2013.
Module 2 av programmet ble avholdt i Kampala, Uganda 7-9 April 2014.

Spesifikk informasjon om deltakerne i TRACE 2013-2014 er å finne på deltakeroversikten

Programmet er finansiert av Direktoratet for Utviklingssamarbeid, Norad. 

Norad logo