Søk etter deltakere

Deltakerne og deres organisasjoner utgjør en viktig kunnskaps- og kompetansebase som vi oppfordrer journalister, undervisere, forskere, studenter eller andre som arbeider med utvinningsindustrien til å dra nytte av.

  • Women's Right to Education Programme (WREP) , Mimidoo Achakpa (Executive Director) , mer
  • Zambia Congress of Trade Unions (ZCTU) , Stephen Mumbi (Director of Organisation and Trade Union Development; HIV/AIDS Coordinator) , mer
  • Zambia Daily Mail Newspapers Ltd , Martin Kapende (Business Editor) , mer
  • Лучшая работа , mer

Sider