Commitment to Development Index 2010

image Hvilke rike land gjør mest for å hjelpe verdens fattigste? Indeksen minner verden på at det å redusere fattigdom handler om mye mer enn å gi penger og undersøker sju områder for politikk .

Hvert år rangerer Center for Global Development rike lands myndigheter i forhold til hvor mye de hjelper fattige land på sju nøkkelområder: bistand (både kvantitet i lys av inntekt, og kvalitet), handel, investeringer, migrasjon, miljø, sikkerhet og teknologi.

Innen hver komponent får landene poeng for politikk og handlinger som støtter fattige nasjoner i deres kamp for å bygge framgang, velstand, godt styresett og sikkerhet. Gjennomsnittet av de sju komponentene gir så en endelig poengsum som så blir justert i forhold til landets størrelse, slik at det blir mulig å se i hvilken grad landene lever opp til sitt potensiale for å hjelpe. Små land kan dermed komme høyere opp på indeksen enn større land.

Utforsk CDI:
Go Inside the Index for the who, what, and why. Read key messages, get answers to Frequently Asked Questions.