Den Norske Revisorforening orienterer om høringsnotat fra IASB