Dialogprosjekt om kapital og utvikling

UD ønsker å synliggjøre sammenhengen mellom kapital og utvikling.

Vi ønsker debatt, øke kunnskapen og felles forståelse for internasjonale kapitalstrømmer ut og inn av utviklingsland og hvordan disse innvirker på fattigdomsbekjempelse,_ sa statssekretær i UD, Ingrid Fiskaa, da hun lanserte Dialogprosjektet på Utviklingshuset den 19. oktober.

Utenriksdepartementet ønsker samarbeid med frivillige organisasjoner, fagforeninger, næringsliv, forskere og andre departement for å få spørsmålene høyere opp på dagsorden og utvikle norske posisjoner til støtte for utvikling i fattige land. Dette skal skje gjennom møter, seminarer, stipendier og ved å stimulere interessen blant journalister.

Organisasjonene som deltok pekte på behovet for kontakt også med andre departementer som har ansvar for spørsmål med tilknytning til kapital og utvikling som ulovlig kapitalflyt, innovativ finansiering, skatt, gjeld, investeringer og handel.

Åpningsmøte i dialogprosjektet blir avholdt på Litteraturhuset 10. november kl. 09.30-12.00 med deltakelse fra bl.a. miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Publish What You Pay inviterer tilsluttede organisasjoner, og andre interesserte, til å komme med forslag om hvordan vi kan bidra sammen til å skape mer debatt i Norge.

"Ta kontakt med PWYP Norge"

"Lenke til Dialogprosjektet"

"Fiskaas presentasjon lanseringsmøte 19.okt. 2010"