- Et forferdelig system

image

Vi har skapt et system som sørger for at billioner av dollar plasseres utenfor vår kontroll, sa Jeffrey Sachs under "Norad-konferansen":http://www.norad.no/no/aktuelt/norad-konferansen-2012 11. desember. Den verdenskjente økonomen var ikke nådig i sin dom over skatteparadisene.

Det er det internasjonale systemet, og land som blant annet Storbritannia som har vært med på å skape dette systemet. Det er et lovlig, men forferdelig system. I kombinasjon med globalisering utgjør det en dødsfelle for skattesystemet, sa Sachs. Sachs er økonomiprofessor, direktør ved Earth Institute ved Columbia University, og en av hovedarkitektene bak FNs tusenårsmål, og hans svært strenge dom over skatteparadisene falt i en samtale med tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland og statssekretær i utenriksdepartementet Arvinn Gadgill under Norad-konferansen 2012 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo.

Statssekretær Gadgil samstemte også i at bekjempelse av kapitalflukt bør komme høyere opp på den internasjonale utviklingsagendaen, og karakteriserte overføringen av penger inn i sekretessejurisdiksjoner (skatteparadiser) som ”ran på høylys dag”. - En til to billioner forsvinner hvert år fra Afrika, sa statssekretæren. Gro Harlem Brundtland påpekte at det er overraskende at dette ikke har stått høyere på agendaen hos verdens utviklingsministere. Jeffrey Sachs avsluttet med å konstatere at det vil være et stort løft i kampen mot fattigdom dersom man får stengt skatteparadisene.