EU har lansert en konkurranse for å finne det mest skadelige finansielle produktet. PWYP Norge har foreslått derivater.

Noen finansielle produkter er svært komplekse og kan skjule at profitt fjernes fra markedet og skjules i skatteparadiser. Dette skader stabiliteten i markedet og utviklingsland. Nå vil EU gjøre noe.

Det nye European Supervisory Authority ble gitt myndighet til å forby visse finansielle produkter fra markedet. Makten er ikke blitt brukt selv om det er velkjent at mange finansielle produkter er skadelige. Noen finansielle produkter er svært komplekse og kan inneholde skjult risiko for vanlige forbrukere som må betale kostandene når det går galt, og ikke minst utviklingsland. Finansielle produkter kan skade den finansielle stabiliteten i markedet og er lite forenlig med en bærekraftig utvikling, fordi det er nærmest umulig å analysere både av eksperter på markedet og av nasjonale mynidgheter.

Finansielle produkter kan også skade utvikling siden det er mulig å bruke finansielle produkter til å føre profitt ut av et land før det blir skattlagt og inn i et skatteparadis med lite eller ingen innsyn. EU lanserte derfor en konkurranse for å finne det mest skadelige og farlige finansielle produktet som blir solgt på markedet og ønsker å skape oppmerksomhet og å bidra til allmennopplysning. En ekspertjury vil avgjøre hvilke finansielle produkter som skal bli gjort gjenstand for oppmerksomhet hos regulerende myndigheter. Forventningen er så at produktet og bruken av det må bli undersøkt og den skadelige bruken må bli begrenset eller forbudt i markedet, om nødvendig.

EU ønsker innspill fra borgere, orngaisasjoner, selskaper, forbrukere og finansmarkedseksperter via sin "nettbaserte plattform". Alle innspill vil bli diskutert i et offentlig forum etter utløpsfristen. Deretter vil de finansielle produktene bli analysert og rangert. I en offentlig avstemming vil étt av de tre mest skadelige finansielel produktene bli kåret til "vinner".

Fristen for innspill 15. februar 2012. *Evaluering av innspill av ekspertjury: 25. februar 2013. *Nettbasert avstemming* 25. februar 2013 - 3. mars 2013.

Lansering av "vinner: 4. mars 2013. *PWYP Norge har bidratt inn i konkurransen og foreslått den "skadelige bruke av derivater" som kan bidra til å fjerne enorm profitt fra et utviklingsland før den blir skattlangt*.