Eye on EITI

image
Sivilsamfunnets perspektiver på og anbefalinger til Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

Rapporten gir en rask analyse og konstruktiv kritikk av EITI-implementeringen på landnivå. Den presenterer 14 krav som Publish What You Pay og Revenue Watch Institute mener er kritiske dersom EITI skal kunne sikre åpenhet i en kompleks industri og sørge for at befolkninger i Sør kan holde sine regjeringer ansvarlige.

Les rapporten her (kun tilgjengelig på engelsk)*

http://www.publishwhatyoupay.no/images/stories/filer/eyefinal.pdf