Fagforbundet inviterer til konferanse torsdag 13. september: HVEM BESTEMMER?

image Sentrale velferdsoppgaver og andre virksomheter med strategisk betydning for Norge, har i den senere tid blitt underlagt nye prinsipper for styring, finansiering og kontroll. Hvordan påvirker dette den politiske styringen med fellesskapets verdier? Torsdag 13. september, kl. 9 – 15 i Samfunnssalen i Oslo spør Fagforbundet om folkevalgte har styring med offentlig sektor.