Follow the Money: A Guide to Monitoring Budgets and Oil & Gas Revenues.

Rapporten gir praktisk informasjon om hvordan borgere i ressursrike land kan bli mer effektive vaktbikkjer overfor myndighetenes inntekter og utgifter.

Rapporten oppsummerer erfaringene fra noen av de mest vellykkede budsjettgruppene i verden. Representanter fra disse gruppene kom sammen på Central European University i April 2004 for å diskutere hva som trengs for å lykkes i å overvåke myndighetenes behandling av offentlige penger. Workshopen var organisert av Open Society Institute i samarbeid med Center for Policy Studies på Central European University og International Budget Project. Publisert 17. november 2004 av Revenue Watch.

Last ned her: