Guineas første demokratisk valgte president kjemper mot systematisk plyndring og korrupsjon. Men korrupsjonen kjemper tilbake.