Hva er TRACE?

- Ms. Ene Ede, Nigeria:

"The capacity building programme has given me a nice package of appropiate information and data."

TRACE ("Transparency and Accountability in Extractive Industries [åpenhet og ansvarlighet i utvinningsindustrien") er PWYP Norges kapasitetsstyrkingsprogram for sivilsamfunnsorganisasjoner, journalister og fagforeninger i land i Sør.

Bakgrunn: TRACE ble startet som en respons på etterspørsel blant kolleger fra ressursrike land i Sør om at koalisjoner i nord bør ta mer ansvar for å utvikle og tilrettelegge kapasitetsstyrking i spørsmål knyttet til utvinningsindustrien. PWYP Norge utviklet TRACE programmet med innspill fra kombinerte erfaringer fra ulike interessenter: Det globale PWYP-nettverket har siden 2002 mobilisert og organisert hundrevis av organisasjoner fra ressursrike land over hele verden, som arbeider med saker av spesiell relevans for sivilsamfunnet innenfor åpenhet og ansvarlighet i utvinningsindustrien.

Våre medlemsorganisasjoner, spesielt Kirkens Nødhjelp 

Kirkens Nødhjelp har arbeidet med nødhjelp, utviklingshjelp og politisk påvirkningsarbeid siden 1947. KN er også medlem av ACT som er en allianse av mer enn 100 trosbaserte organisasjoner som arbeider i 125 land. Fra 2008 til 2011 deltok Kirkens Nødhjelp som administrativ partner, ettersom PWYP Norge ikke hadde eget organisasjonsnummer. Fra 2011 tok PWYP Norge selv over den administrative rollen.

PETRAD 

PETRAD er en norsk statlig stiftelse som siden 1989 har arbeidet med å tilrettelegge for kunnskaps- og erfaringsoverføring innen petroleumsledelse, administrasjon og teknologi, mellom ledere og eksperter hos myndigheter og nasjonale oljeselskaper. PETRAD har lang erfaring i å benytte den samlede kompetansen i norsk olje- og gassindustri i sitt arbeid. I perioden 2008-2011 var PETRAD gjennomføringspartner for Modul 1. 

Norad og Utenriksdepartementet

Vi har også hatt anledning til å dra nytte av institusjonalisert kunnskap i Norad og Utenriksdepartementet. Norad har vært vår finansieringspartner siden oppstarten. 

Regioner, deltakere og tilnærming

Programmet tilbys i en region av gangen. En region blir satt sammen basert på geografiske og språklige faktorer. Det gjøres også en vurdering av hvor det er størst potensial for å oppnå resultater, basert på relevante erfaringer fra andre aktører på feltet. 

Se hvor vi har hatt programmet så langt

Etter en åpen søknadsprosess, vurderer vi alle innkomne søknader i lys av søknadskriteriene, og den endelig utvalgte gruppen består av 20-30 deltagere. Hver deltager må representere en sivilsamfunnsorganisasjon (NGO, fagforening, media) som arbeider med utvinningsindustrien og åpenhet i sitt land. Underveis oppfordrer vi deltagerne til å gi innspill til programinnholdet, for å sikre at det best mulig møter organisasjonenes behov og våre programmål. Programmet består av to moduler, som arrangeres som 1-2 uker lange seminar. Dette er hovedmøtepunktene for deltagerne gjennom programløpet. I tillegg skal deltagerne gjøre arbeid individuelt og i landgrupper mellom modulene.  

Støtte

Norad gir finansiell støtte til TRACE-programmet.