Hva er vår målsetning?

Med TRACE, ønsker vi å

  • øke deltagerorganisasjonenes muligheter og evner til å identifisere hvorvidt landet deres er utsatt for tapping av inntekts- og skattegrunnlag, og til å presentere og diskutere mulige åpenhetsmekanismer og tiltak som kan implementeres (unilateralt eller internasjonalt) for å stoppe slik tapping.
  • styrke deltagerorganisasjonenes nasjonale, regionale og globale nettverk
  • bidra til å forbedre deltagerorganisasjonenes strategier for arbeidet på tematikken

Slik ønsker vi å bidra til at borgere i naturressursrike land kan mobilisere sine egne ressurser til utvikling, og at verdiskapning fra utvinningsindustrien bygger opp fellesgoder.