Hvordan er programmet strukturert?

TRACE består av to moduler som er gjensidig avhengig av hverandre. Modul 2 bygger på kunnskapen fra Modul 1, og gode resultater er også avhengig av at deltagerne gjør arbeid før og etter hver modul.

Modulene

Modulene er møtepunktene for deltagerne gjennom programløpet, og arrangeres som 1-2 uker lange seminarer, der vi har foredrag og workshops på relevante tema. Modul 1 gjennomføres i Norge, mens Modul 2 gjennomføres noen måneder senere i et av deltagerlandene, med en av deltagerorganisasjonene som vertsskap. Sted og vert for Modul 2 blir bestemt under Modul 1.

Mellom modulene

Mellom modulene skal deltagerne gjøre en del arbeid. Det kan for eksempel være informasjonsarbeid i eget land eller å delta i skriftlig arbeid. Oppgavene kan gjøres individuelt, i grupper eller i samarbeid med egen organisasjon. Deltagerne gir ogå tilbakemelding på sine læringsbehov slik at PWYP Norge kan utvikle skreddersydde program, og rapporterer til gruppen og PWYP Norge om hva de har gjort.