Ingen rettferdighet uten krav om åpenhet

image

Rettferdig fordeling innad i land og mellom land er umulig dersom ikke selskaper pålegges økt åpenhet. Dersom den nye Stortingsmeldingen om omfordeling av makt og ressurser ikke tar for seg selskapenes åpenhet vil man fortsette i samme spor som i dag, sier Mona Thowsen i Publish What You Pay Norge til Bistandsaktuelt.

Spørsmålet må stilles: Hva skal omfordeles og hvordan skal folk få tilgang på dette? Med mindre selskapene blir pålagt å rapportere nøkkeltall fra finansregnskapet vil man ikke vite hvordan verdier skapes av et selskap både innad i et land og mellom land, sier generalsekretær Mona Thowsen i PWYP-Norge.

Denne uken arrangeres en konferanse i Bergen, «Financial secrecy, society and vested interests».

Samtidig er Utenriksdepartementet i gang med å utarbeide en ny stortingsmelding om bruk av utviklingshjelp til å fremme mer rettferdig fordeling. "Les hele saken på bistandsaktuelt.no"