Hva kan myndighetene gjøre?

  • Implementere Åpenhetsloven, utvidet land-for-land-rapportering
  • Påvirke andre myndigheter til å implementere Åpenhetsloven, utvidet land-for-land-rapportering
  • Implementere EITI
  • Påvirke andre myndigheter til å implementere EITI
  • Skattemyndighetene kan støtte PWYPs forslag til IASB
  • Inkludere og invitere sivilsamfunn i relevante diskusjoner
  • Ta gjerne kontakt med oss hvis du har en aktuell problemstilling som det ville være interessant for en masterstudent eller forsker å fordype seg i, eller for en organisasjon å bestille en rapport om.