Hvordan kan privat sektor støtte kampanjen?

  • Selskaper i utvinningsindustrien kan implementere en utvidet land-for-land-rapportering: Publiser nøkkeltall om virksomheten på land-for-land-basis, og oppfordre andre selskaper til å gjøre det samme.
  • Støtt PWYPs forslag til IASB
  • Ta gjerne kontakt med oss hvis du har en aktuell problemstilling som det ville være interessant for en masterstudent eller forsker å fordype seg i, eller for en organisasjon å bestille en rapport om