Kom igjen, Europa!

image

PWYP Norge håper Europas ledere i løpet av året blir enige om å gjøre land-for-land-rapportering obligatorisk i EU og EØS. Våre internasjonale partnere i PWYP-nettverket kjører nå en stor kampanje i Financial Times for å få frem viktigheten av en slik lovgivning i EU.

Lovgivningen som nå vurderes innført av EU-parlamentet, er ganske lik Dodd-Frank-lovgivningen som allerede er innført i USA, men med noen små justeringer som blant annet gjør at land-for-land-rapporteringen også skal gjelde for skogbruksindustrien, i tillegg til olje- og gruveindustrien. I Europa, som i USA, gjør oljelobbyen sitt aller beste for å vanne ut og forhindre ny og effektiv lovgivning på dette området.

Vi håper europeiske politikere viser at de har vilje og mot til å stå i mot presset, og at de vil være med på å skape et lovverk for fremtiden – et lovverk som for første gang i historien ansvarliggjør de store selskapene. Annonseteksten som er signert Publish What You Pay og Friends of the Earth Europe i Financial Times lyder omtrent som følger når den er oversatt til norsk: Kjære EU. Du er nesten i mål. Når olje-, gass-, gruvedrifts- og skogdriftsselskaper betaler regjeringer over hele verden for å få tilgang til naturressurser, er avtalene ofte hemmelighetsfulle, mens situasjonen for lokalsamfunn og miljøet forverres.

EU er i ferd med å sluttføre en historisk lov som vil tvinge disse selskapene offentliggjøre hva de betaler. Borgere vil gjøres i stand til å spore betalinger for å sikre at skatter og avgifter blir brukt til fordel for samfunnet, og investorer vil få tilgang til viktig informasjon. Effektive rapporteringsregler vil bidra til å bekjempe hemmelighold og korrupsjon, til å takle fattigdom og til å begrense volden i noen av verdens fattigste land.

Men dette EU-lovverket er truet av oljeindustrien. Noen selskaper er pådrivere for smutthull og svekkede krav, noe som vil skjule viktig informasjon. I USA har oljeselskapene gått rettens vei for å prøve å stoppe lignende rapporteringsregler. Vi trenger åpenhetsregler i EU som er minst like sterke som de i USA; en lov som krever rapportering av alle selskaper, i alle land, for hvert enkelt prosjekt. Verden ser på. Vi håper dere leverer.