Kongressmedlemmer fyrer løs mot oljelobbyen

Fremtredende medlemmer av den amerikanske Kongressen forsøker nå å forhindre oljeselskapene i å uthule landets nye åpenhetslov. De ønsker ikke å gi autoritære stater muligheten til å vedta lover som hindrer innsyn.

Selskaper som henter ut naturressurser kan mene hva de vil og hevde hva de vil om sine utbetalinger til andre lands regjeringer, om ”ressursforbannelsen”, eller om fordelene og ulempene ved større åpenhet, og det har de også gjort gjennom denne prosessen, skriver senatorene Ben Cardin (D), Carl Lewin (D) og den nylig avgåtte republikanske senatoren Richard Lugar i en orientering til domstolen i Washington DC.

Det selskapene ikke bør gjøre, er å legge hindringer for den lovgivende myndighets krav om rapportering av objektiv informasjon for å oppnå viktige offentlige målsetninger, blant annet styrking av amerikansk nasjonal sikkerhet og energisikkerhet og beskyttelse av investorer, skriver de videre i brevet. Oljeselskapene med bransjeorganisasjonen American Petroleum Institute (API) i spiss, har saksøkt USAs finanstilsyn (Securities and Exchange Commission, SEC) for å ville innføre rapportering av selskapenes utbetalinger til myndighetene i hvert enkelt land de opererer i, og det er dette søksmålet senatorene reagerer sterkt på. Senatorene tilbakeviser på det sterkeste et av oljebransjens krav, nemlig om at det bør gis unntak fra offentliggjøring av land-for-land-informasjon i land med påståtte juridiske forbud mot å offentliggjøre slik informasjon.

API kan ikke vise til noe bevis for at den endelige regelen faktisk vil være i strid med de eksisterende lovene i et eneste fremmed land. Ettersom slike bevis er fraværende, finnes det ikke noe praktisk grunnlag for å vurdere fritak, og om finanstilsynet hadde tillatt slike unntak ville dette gitt utenlandske regjeringer et insentiv til å undergrave amerikansk lov ved å vedta lover som forbyr offentliggjøring, konstaterer senatorene i brevet. Den globale Publish What You Pay-koallisjonen har lenge jobbet for å få innført land-for-land-rapportering i USA, og det var et stort gjennombrudd da amerikanske politikere vedtok at oljeselskaper med base i USA gjennom Dodd-Frank-lovgivningen må gjennomføre dette.

I en tid da skattedollarene er få, retter denne loven lyset mot de milliardene som strømmer inn i USA og andre land, og gir borgerne i disse landene muligheten til å følge pengene og sørge for at de brukes fornuftig. Beskjeden fra Kongressen er klar: oljeindustriens påstander er fullstendig gale og deres tåpelige søksmål undergraver USAs energi- og sikkerhetsinteresser, sier leder for PWYP USA, Isabel Munilla.

 

Foto: AgnosticPreachersKid (Wikipedia-bruker)