- Korrupsjon dreper flere enn folkemord

image

Korrupsjon tar mange flere liv enn noe folkemord i verden, konstaterer advokaten Tim Daniel. Daniel var en av flere foredragsholdere under PWYP Norges og NHHs konferanse om finansielt hemmelighold i Bergen 20-22. november. Vi har transkribert NRK Her og Nås radioreportasje om Daniel og hans jakt på tidligere diktator Sani Abachas skjulte formue. Reportasjen kan leses i sin helhet her.

Reportasje i NRK P1s Her og Nå fra 7. januar 2013

 Introduksjon: Korrupsjon tar mange flere liv enn noe folkemord i verden. Dette hevder advokat Tim Daniel. Han sørget for at Nigeria fikk tilbake penger som ble underslått av en diktator – det største underslaget av denne typen så langt, i verden. Men det er sjelden at statsledere blir dømt for å stjele milliarder fra sin egen befolkning. Korrupsjonsjegeren mener man må snu bevisbyrden og dømme de som ikke kan bevise sin uskyld. Leif Rune Løland (NRK Her og Nå): Den tidligere diktatoren i Nigeria, Sani Abacha, er den enkeltpersonen som hittil er tatt som verdens mest korrupte statsleder.

I løpet av sine fem år ved makten på 1990-tallet, puttet han mellom 17 og 28 milliarder norske kroner i sin egen lomme, ifølge verdens kanskje fremste korrupsjonsjeger. Abacha robbet bokstavelig talt sentralbanken i Nigeria, og plasserte pengene i Sveits og Storbritannia. Det sier den britiske advokaten Tim Daniel. Han hjalp Nigeria med å få tak i 17 av de milliardene som Abacha stjal fra folket sitt. Men Abacha-saken er likevel en sjelden suksesshistorie i kampen mot korrupsjon. De største taperne er befolkningen i mange fattige land, sier Tim Daniel.

Det vesle, rike mindretallet tar statens penger til seg selv, og resten av folket må lide. Barnedødeligheten øker, folk får ikke reint drikkevann, sykdommer øker. En forferdelig situasjon, som må løses. Jamus Joseph jobber for Norsk Folkehjelp i Sør-Sudan, som rådgiver for land- og ressursrettigheter. I land som mitt, med mange sykdommer, betyr én milliard dollar enormt mye, sier Joseph. Hvis pengene blir stjålet, og vi får for eksempel meslingutbrudd, vil svært mange barn dø. For meg er dette på linje med forbrytelser mot menneskeheten, som krigsforbrytelser. Det tilsvarer folkemord, og folkemord rettet spesielt mot barn, sier Jamus Joseph. Guttorm Schjelderup: Den koblingen er selvfølgelig riktig, og den ytterste konsekvensen han påpeker er selvfølgelig til stede. Leif Rune Løland Sier professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Guttorm Schjelderup: Grunnen til at vi tar lett på det, er kanskje det at vi klarer ikke å se den koblingen. Det er jo sånn at i de fattigste landene, så er det faktisk mennesker som dør fordi helt elementær offentlig infrastruktur som reint vann og elementære helsetjenester ikke er tilgjengelig, fordi staten er blitt plyndret for midler. Man korrumperer offentlige tjenestemenn, eller den politiske eliten gjør det, og stjeler penger, og så gjemmes disse pengene i skatteparadiser. Leif Rune Løland: Verdensbanken mener at opptil 220 milliarder norske kroner blir plassert i ulovlige fond hvert eneste år. Det meste kommer fra utviklingsland, og blir plassert i rike land. Av disse enorme beløpene, er hittil bare 27 milliarder norske kroner funnet igjen og levert tilbake til opphavslandet.

Over halvparten av de gjenfunnede milliardene stammer altså fra tyveriene til Nigerias tidligere diktator, Sani Abacha. Korrupsjon dreper mange flere mennesker enn noe folkemord i verden i dag. Det sa Tim Daniel nylig på en konferanse i Bergen om skatteparadiser og hemmelighold i den globale økonomien. Sammenlignet med å rettsforfølge korrupsjon, er det å rettsforfølge krigsforbrytelser enkelt, sier Daniel. Guttorm Schjelderup: Vi er foreløpig som samfunn ikke villig til å gå langt for å gjøre noe med det. Leif Rune Løland: Sier Guttorm Schjelderup ved Norges handelshøyskole i Bergen. Guttorm Schjelderup: Og det er antageligvis fordi effektene er altfor indirekte for oss, vi klarer ikke å se det. Folk har veldig vanskelig for å ta inn over seg ting som ikke rammer en direkte, både knyttet til barnearbeid og konsekvensene av det og til skatteparadisproblemstillinger.

Leif Rune Løland: Både Storbritannia og USA har svært svake lover mot hvitvasking, og det er enda vanskeligere å få folk dømt for korrupsjon enn for hvitvasking. Det virker som ingen spørsmål blir stilt, mener Daniel. For eksempel: Hvordan ble en 20 år gammel presidentsønn i stand til å kjøpe hele Lamborghini-fabrikken? Tim Daniel: Det vet vi ikke. Spørsmålet forblir ubesvart. Leif Rune Løland: Til forsamlingen lanserer Tim Daniel en måte å få flere korrupte dømt: å snu bevisbyrden og la korrupte bevise at de er uskyldige. Dessverre er jo dette omstridt og mot grunnprinsippene i vestlige rettsstater, men det er en opplagt og nødvendig løsning, mener Tim Daniel. Hvis en person tjener 40.000 i året, og har en formue på 40 millioner dollar, må første spørsmål være hvor han fikk pengene fra. Og hvis han ikke kan gi en fornuftig forklaring, må han bli dømt skyldig. Enkelt og greit, mener advokaten som har fått frigitt den hittil største korrupsjonsformuen og gitt den tilbake til befolkningen.