Kriteriene for utvelgelse av deltagere

Søkere til programmet må støttes av en sivilsamfunnsorganisasjon (frivillig organisasjon, fagforening eller media).

Utvelgelseskriterier:

  • Kandidaten må vise motivasjon for å delta i programmet og dele kunnskap fra programmet med sitt nettverk.
  • Kandidaten må ha nødvendige språkkunnskaper.
  • Kandidaten må ha erfaring fra politisk påvirkningsarbeid relatert til utvinningsindustrien, korrupsjon, kapitalflukt og/eller finansielt hemmelighold.
  • Relevant utdanningsbakgrunn er en fordel.

I tillegg bør organisasjonen deltageren representerer:

  • ha åpenhet i utvinningsindustrien, korrupsjon, “revenue tracking”, og helst også kapitalflukt og globalt finansielt hemmelighold, som del av sitt fokusområde.
  • dersom kapitalflukt og finansielt hemmelighold ikke er områder som organisasjonen jobber med på søkertidspunktet, bør det være en interesse for å ta dette inn i organisasjonens arbeid.
  • organisasjonen må forplikte seg til å gi kandidaten nok tid og ressurser til å delta fullt ut i TRACE.

Andre vurderingsfaktorer

  • Sikre et minimumsantall av deltagere fra hvert land i gruppen
  • Sikre kjønnsbalanse i deltagergruppen