Kronikk: Åpenhet mot ressursplyndring

image

Forbundslederne i IndustriEnergi, Fellesforbundet og Fagforbundet stiller seg bak Publish What You Pay (PWYP) Norge sitt krav om _utvidet land-for-land-rapportering_ av selskapers økonomiske aktiviteter. Forbundslederne ber Sigbjørn Johnsen gripe muligheten til å støtte en av vår tids viktigste kamper. Finansielt hemmelighold truer arbeidstakeres rettigheter. Forbundsleder i IndustriEnergi, Leif Sande, forbundsleder i Fellesforbundet, Arve Bakke, og forbundsleder i Fagforbundet, Jan Davidsen kommer i kronikken med en tydelig oppfordring til Finansministeren:

"Vi ber finansminister Sigbjørn Johnsen ta stilling til dette rapporteringsforslaget som er utviklet for nettopp å treffe og forhindre skattesnusket.

Vi krever utvidet land-for-land rapportering, og ikke den begrensende formen som er blitt vannet ut gjennom lobbyvirksomhet fra oljeindustrien i USA og EU, og som derfor ikke oppnår målsettingen om å sikre riktig beskatning. Vil Johnsen og oljenasjonen Norge slutte seg til vår kamp for åpenhet og rettferdighet?". Les kronikken i Aftenposten 16. juli 2012: Åpenhet mot ressursplyndring