Kronikker

Bilde: PWYP- Norge

Å delta aktivt i samfunnsdebatten er en viktig målsetting for PWYP Norge . Meningsbærende kronikker er med på å sette standpunkt i samfunnsdebatten, og det kan bære til at vi klarer å påvirke de som sitter med makta. PWYP Norge har et mål om å få 3-4 kronikker på trykk i riksdekkende media hvert år.

Arkiv: Kronikker og innlegg

Hva er problemet?

 

Hvilke tiltak foreslår vi?

 

Norsk bokmål