Policy Briefing: Kun tre hull gjenstår å tette for at loven om utvidet land-for-land rapportering skal virke

Sammendrag: 
 
Kun tre kritiske hull må tettes for at loven om land-for-land rapportering skal virke etter hensikten. Selskaper som forsøker å unngå skatt får da ikke mulighet til det. 15 av 18 elementer er allerede gjennomført. 
 
Bakgrunn:
 

Norge har vedtatt land-for-land rapportering, som er justert etter Dodd-Frank i USA og rapporteringsdirektivet i EU.

En slik åpenhet omkring betalinger kan avsløre korrupsjon.

Men, i dag kan selskaper i utvinningsindustrien overføre betydelige fortjenester fra kildelandet før de blir beskattet.

Det er derfor PWYP Norge har argumentert for, og i stor grad også lyktes i, å få utvidede krav på plass i Norge.

Skatteinnbetalinger tatt ut av sin logiske sammenheng vil være av begrenset verdi.

Vårt forslag skal vise skatteinnbetalinger til det reviderte årsregnskapet gjennom 8 enkle regnskapstall.

Dette enkle forslaget, alt på linje med USA og EUs regelverk, vil gi investorer mulighet til å følge sine penger og det vil vise hvor pengene ender opp.

Basert på the Extended country-by-country report, se full rapport her. 
 
Skrevet av: 
Mona Thowsen/Publish What You Pay Norge
Publisert: 
April 2014
ISBN: 
ISBN 978-82-93212-23-2