Nedstrømstall forurenser oppstrømstall

• Nedstrømstallene i Statoil sin land-for-land rapport om oppstrømstall gjør at rapporteringen ikke er transparent.

• Ved å rapportere på bare kjøp av varer og tjenester og ikke hele kostnaden, skapes høyere fortjeneste enn hva tilfellet er for utvinningsvirksomhet (oppstrøms).

• Statoils rapportering er så misledende at Statoil bør publisere en ny rapport med korrekte tall for oppstrømsaktiviteter.

Skrevet av: 
Frian Aarsnes/PWYP Norge
Publisert: 
March 2015
ISBN: 
978-82-93212-50-8