Høringsinnspill om "land-for-land rapportering for skatteformål" (OECDs BEPS-initiativ)

Siv Jensen. Foto Fremskrittpartiet_ 2015 Alexander Helberg, © IC Hendel_CC BY-ND 2.0

 

PWYP Norge har skrevet et høringsinnspill i forbindelse med Finansdepartementets forslag om land-for-land-rapportering for skatteformål.

25. januar sendte PWYP Norge sitt høringssvar om land-for-land rapportering for skatteformål til Finansdepartementet. I dette høringssvaret peker PWYP Norge på at høringen om LLR for skatteformål ikke responderer på Stortingets anmodningsvedtak, det er derfor fortsatt nødvendig at Finansdepartementet styrker LLR forskriften helt uavhengig av denne høringen. 

 

PWYP Norge sitt høyringsinnspill kan du finne her:
PDF iconHoringsinnspill_om_LLR_for_skatteformal.pdf