MDG trapper opp Skattejakten

Rasmus Hansson_Foto Monica Løvdahl CC BY-SA 2.0

Miljøpartiet de Grønne har fremmet representantforslag om et norsk initiativ til en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet og stilt spørsmål om når høringen om en styrket land-for-land rapportering kommer.

Representantforslaget om konvensjonen

Forslaget er formulert slik:  ”Stortinget ber regjeringen arbeide aktivt, i samarbeid med likesinnede land, for å bygge internasjonal støtte omkring konkrete politiske og juridiske tiltak for å bekjempe problemer knyttet til skatteparadiser og økonomisk hemmelighold. Som ledd i et slikt arbeid ber Stortinget om at regjeringen tar initiativ til en diplomatisk prosess med mål om å fremforhandle en ny internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet på tvers av landegrenser, med forpliktelser til å følge et sett av minimumsregler for finansiell åpenhet og landspesifikk selskapsrapportering”.

Les: Representantforslag 84S (2015-2017)  fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson i Miljøpartiet de Grønne

Svekker statsbygging

Kapitalflukt og skatteunndragelse tilbyr hemmelighold fra spørsmål om pengers opphav. Det er nyttig for alle som har noe å skjule, enten det er oljeselskaper eller autoritære regimer som bygger opp ”krigskasser”, det kan være narkonettverk, menneskesmuglere, terrornettverk eller politiske ledere som ønsker å unngå både lover og skatt.  Det er et samfunnsproblem som svekker statsoppbygging fordi det blir lite penger igjen til å skape gode samfunn å leve i.

Kapitalflukt kom for alvor på dagsorden etter arbeidet lagt ned i Kapitalfluktutvalget NOU 2009:19. Siden da har spørsmålet rundt en konvensjon for åpenhet i økonomiske spørsmål og mot lukkede strukturer (skatteparadis) som er egnet til å påføre tap og skader i andre jurisdiksjoner vært diskutert med jevne mellomrom i Norge.

Les NOU 2009:19

Skriftlig spørsmål til Finansministeren

21. april leverte også Rasmus Hansson fra Miljøpartiet de Grønne et skriftlig spørsmål til Finansministeren. Hansson spør: Vil finansministeren fremme et høringsnotat om land-for-land rapportering under regnskapsloven § 3-3d i løpet av Stortingets vårsesjon? 

Les spørsmålet og begrunnelsen her.