-Jeg har holdt på med dette siden 1974, jeg.

Reder Herbjørn Hansen argumenterer. Skjermbilde fra NRK debatt.

 

Reder Herbjørn Hansen kritiserer skattedirektør Hans Christian Holte for sin unge alder og stortingsrepresentant for AP i Finanskomiteen, Truls Wickholm, for ikke å ha vært født da rederen begynte å bruke skatteparadiser.

 

Skatteparadiser ikke et nytt fenomen

Forøvrig er PWYP Norge enige med reder Herbjørn Hansen som påpeker at skatteparadiser ikke er et nytt fenomen og at det har pågått i over åtti år.  

Når selskapene ikke betaler skatt så bygger de opp stor rikdom i skatteparadiser. Med økonomisk rikdom følger muligheten til å betale for lobbygrupper som har som oppdrag å påvirke og kontrollere politisk makt som kan fremme deres privilegier på bekostning av fellesskapet. Det at kapital er akkumulert i skatteparadiserne har skapt ekstrem ulikhet i verden. Derfor utfordrer nå borgere i hele verden sine myndigheter på åpenhet og krever at politikerne får på plass en politikk som ikke tillater at de ekstremt rike og multinasjonale selskaper får lov til å bygge opp store formuer i skatteparadiser, samtidig som både velferdsstater og utviklingsland tappes for skatteinntekter.

Se hele innslaget på NRK.

 

Høyesterettsdom får betydning for rederiselskaper i skatteparadiser

Høyesterett har nylig avsagt en dom som handler om hvorvidt et Singapore-registrert rederi kunne få fritak for skatt  gevinst ved realisasjon av aksjer. Høyesterett mente at det var avgjørende hvorvidt selskapet kunne sier å være hjemmehørende i Singapore, eller ei. Inntekter fra skipsfart trenger ikke å beskattes i noen av landene, verken Singapore eller Norge, (dobbel ikke-beskatning), men fordi finansinntektene ble skattlagt lavere i Singapore enn i Norge, vurderte Høyesterett at selskapet var hjemmehørende i Singapore. Det betyr at staten fikk medhold i at aksjegevinsten var skattepliktig.

 
Skatteparadisenes rolle
 

 

Les hvordan IT-selskapene driver lobbyvirksomhet mot åpenhet: "US tech giants launch firece fightback against global tax avoidance crackdown"

 

Norge legitimerer skatteparadiser

Herbjørn Hansen viste til at både Statoil, Oljefondet og Norfund og Statskraft er i områder som Bermuda, Cayman Island og Monaco.

Det har vært en stor debatt i Norge om at Norfund bruker skatteparadis til bistandsinvesteringer, og at Norge på den måten er med på å legitimere skatteparadiser.

Les: Investorer og skatteparadiser