Databaser

Her finner du databaser fra to av våre rapporter og kapasitetsbyggingsprogram TRACE. Du kan søke etter selskap, land og/eller datterselskap. Hvis du bruker knappene under listen over funnene, er det mulig å eksportere data til Excel eller Word.

Deltakerne av TRACE programmet og deres organisasjoner utgjør en viktig kunnskaps- og kompetansebase som vi oppfordrer journalister, undervisere, forskere, studenter eller andre som arbeider med utvinningsindustrien til å dra nytte av.

               International experts discuss financial secrecy at our 2012 Conference.          Transfer pricing in the US and the EU between 2000 and 2010. Download data in Excel and have a go at cracking the numbers yourself.     

 

               10 of the most powerful extractive companies own 6,038 subsidiaries, with 1/3 based in secrecy jurisdictions.             Deltakerne og deres organisasjoner: journalister, undervisere, forskere, studenter eller andre som arbeider med utvinningsindustrien.

Hva er problemet?

 

Hvilke tiltak foreslår vi?

 

Norsk bokmål