Det Statoil rapporterte og det Statoil burde ha rapportert

  • Statoil rapporterte på minimum åpenhetskrav, kalt land-for-land rapportering, på en halv side i sin bærekraftsrapport for 2014. 
  • PWYP Norge viser at Statoil kunne lett ha rapportert på et meningsfullt åpenhetskrav, kalt utvidet land-for-land rapportering, på en side. 
  • Når selskaper kan presentere sin land-for-land tilstedeværelse på en side, hvorfor vil ikke politikere kreve det av selskaper? 
Skrevet av: 
Frian Aarsnes / PWYP Norge
Publisert: 
June 2016
ISBN: 
978-82-93212-70-6 (norsk), 978-82-93212-68-3 (engelsk)