TRACE - runder

Hva er en runde i TRACE- programmet?

En runde i TRACE programmet er det vi kaller at et ”kull” har gjennomført et TRACE program.

Vi har hittil gjennomført fire runder av TRACE- programmet med fire kull. To av rundene har vært i Afrika og to har vært i Latin Amerika. Landene som har vært med på en runde har blitt satt sammen på bakgrunn av både geografiske og lingvistiske faktorer. Slik har vi bidratt til nettverksbygging på regionalt nivå og til kunnskapsdeling på felles språk. Det har vært mellom 20-30 deltakere med i hver runde av programmet.

For mer informasjon om hver runde se sidene som tar for seg de ulike rundene i menyen til høyre.

Hvilke land har deltatt i TRACE- programmet?

Vil du finne ut mer om hvilke organisasjoner og deltakere som har deltatt, deres kompetanse og  hvilket land de representerer, kan du besøke vår deltakerdatabase.

Hva er problemet?

 

Hvilke tiltak foreslår vi?

 

Norsk bokmål