TRACE 2008 - 2009

I 2008-2009, gjennomførte PWYP Norge første runde av kapasitetsbyggingsprogrammet TRACE (Transparency and Accountability in the Extractive Industries). TRACE-programmet 2008-2009 tok sikte på å øke kunnskap og kapasitet i sivilsamfunnet i syv ressursrike land i Afrika; Ghana, Mauritania, Mosambik, Nigeria, Sudan, Uganda og Zambia.

Modul 1 av programmet ble avholdt i Stavanger, Norge i desember 2008. Denne modulen ble gjennomført i samarbeid med Petrad. Modulen hadde som mål å dele kunnskap om verktøy for påvirkningsarbeid og nøkkeltemaer relatert til en rettferdig, åpen og ansvarlig forvaltning av olje og gass. Samtidig var det viktig å styrke nasjonale, regionale og globale nettverk, samt å bidra til å bygge strategier for å arbeide med å spre kunnskap og påvirke beslutningstakere på temaet.

Modul 2 av programmet ble avholdt i Accra, Ghana i samarbeid med Integrated Social Development Centre (ISODEC). Under denne modulen fordypet deltakerne seg i temaer fra Modul 1 som deltakerne selv ønsket å fordype seg i; sporing av inntekter fra olje og utgifter, lovgivning for on- og offshore drift – problemområder i OfU (Olje for Utvikling) land og beste praksis, lovgivning for miljøvern – OfU land og beste praksis. 

Modul 3 av programmet ble avholdt i Kampala, Uganda i samarbeid med “Uganda Joint Christian Council”. Modulen besto av to dager der deltakerne presenterte sitt arbeid med temaene tatt opp under Modul 1 og delte erfaringer. Dag tre fokuserte på lobbyarbeid. 

 • Faktaboks
  • Antall deltakere

   27

   Deltakende landGhana, Mauritania, Mosambik, Nigeria, Sudan, Uganda og Zambia
   Antall moduler/nettverksmøter3
   Deltakende organisasjoner6 fagforening, 4 medieorganisasjoner og 17 sivilsamfunnsorganisasjoner  

Informasjon om deltakerne og de organisasjonene de representerer er å finne i deltakerdatabasen

Norsk bokmål