TRACE 2010 - 2011

Bilde: PWYP Norge

I 2010-2011, gjennomførte PWYP Norge andre runde av kapasitetsbyggingsprogrammet TRACE (Transparency and Accountability in the Extractive Industries). TRACE-programmet 2010-2011 tok sikte på å øke kunnskap og kapasitet i sivilsamfunnet i tre ressursrike land i Latin– Amerika; Nicaragua, Ecuador og Bolivia.

“Our understanding has been expanded. Prior to the course our idea of advocacy was government – civil society – population. Now we’ve learned that international initiatives and exerting pressure from there is also a vitally important element.

Iris Soledad Valle Miranda, TRACE-deltaker fra Nicaragua

Modul 1 av programmet ble avholdt i Stavanger, Norge fra 21. november til 2. desember 2010. Denne modulen ble gjennomført i samarbeid med Petrad. Modulen hadde som mål å dele kunnskap om verktøy for påvirkningsarbeid og nøkkeltemaer relatert til en rettferdig, åpen og ansvarlig forvaltning av olje og gass. Samtidig var det viktig å styrke nasjonale, regionale og globale nettverk, samt å bidra til å bygge strategier for å arbeide med å spre kunnskap og påvirke beslutningstakere på temaet.

Modul 2 av programmet ble avholdt i La Paz, Bolivia 2-6. mai 2011 i samarbeid med Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL). Under denne modulen fordypet deltakerne seg i temaer fra Modul 1 som deltakerne selv ønsket å fordype seg i; kontraktsåpenhet, miljøhensyn i utvinningsindustrien, urfolksrettigheter og ulovlig kapitalflukt og sekretessejurisdiksjoner i utvinningsindustrien. Siste dagen ble arrangert som et åpent møte.

Modul 3 av programmet ble avholdt i Quito, Ecuador 4-7. oktober 2011 i samarbeid med Grupo Faro. Modulen besto av to dager der deltakerne presenterte sitt arbeid med temaene tatt opp under Modul 1 og delte erfaringer. Dag en fokuserte på undersøkende journalistikk og hvordan en kan følge pengene. Siste dagen ble arrangert som et åpent møte under tittelen: ”El mundo secreto de las grandes empresas extractivas” (Den hemmelige verden for store selskaper i utvinningsindustrien). Rapporten "Piping Profits" ble lansert på dette møtet.

 • Faktaboks
  • Antall deltakere

   17

   Kjønnsbalanse

   29,5% kvinner og 70,5 % menn

   Deltakende land

   Nicaragua, Ecuador og Bolivia

   Antall moduler/nettverksmøter3
   Deltakende organisasjoner1 fagforening, 4 medieorganisasjoner og 12 sivilsamfunnsorganisasjoner

Se videoer fra lansering av "Piping Profits"

(Klikk nederst til høyre av skjermen for å se videoen i fullskjerm)

Informasjon om deltakerne og de organisasjonene de representerer er å finne i deltakerdatabasen.

Norsk bokmål