TRACE 2013 - 2014

Fatima Mimbire
Fatima Mimbire fra Mosambik fikk anledning til å stille spørsmål til panelet. Hun var en av deltakerne i TRACE-programmet 2013-2014. Foto: Christine Amdam.

I 2013-2014, gjennomførte PWYP Norge tredje runde av kapasitetsbyggingsprogrammet TRACE (Transparency and Accountability in the Extractive Industries). TRACE-programmet 2013-2014 tok sikte på å øke kunnskap og kapasitet i sivilsanfunnet i seks ressursrike land i Afrika; Ghana, Liberia, Mozambik, Sør-Sudan, Tanzania og Uganda. 

“[Due to the Trace Program] my reports on extractive industries are now rich and mostly strive on accuracy“

Elizabeth Alampae Ayamga, TRACE-deltaker fra Ghana

Modul 1 av programmet ble avholdt i Oslo, Norge 18-28. november 2013. Modulen besto av ni dager som hadde som mål å gjøre deltakerne i stand til å identifisere på hvilken måter deres land kan bli tappet for egenkapital samt omfanget av lekkasjen, og gi dem kunnskap om tiltak som kan gjennomføres unilateralt eller internasjonalt for å hindre tappingen. Siste dag av modulen ble arrangert som et åpent seminar på Litteraturhuset under tittelen: ”Politics, not Charity”.

Modul 2 av programmet ble avholdt i Kampala, Uganda 7-9. april 2014 i samarbeid med Global Rights Alert/PWYP Uganda. Under denne modulen fordypet TRACE deltakerne seg i kontraktsåpenhet ved å analysere ulike oljekontrakter fra sine hjemland. Siste dag av modulen var et åpent møte med tittelen: ”Towards a transparent and accountable natural resource regime in Africa: Awakening citizen’s participation”.

Mellom disse modulene utførte deltakerne kommunikasjonsarbeid i landgrupper.

 • Faktaboks
  • Antall deltakere

   25

   Kjønnsbalanse

   44% kvinner og 56% menn

   Deltakende landGhana, Liberia, Mosambik, Sør-Sudan, Tanzania og Uganda
   Antall moduler/nettverksmøter2
   Deltakende organisasjoner6 media, 4 fagforening og 15 sivilsamfunnsorganisasjoner
    

Resultater av kommunikasjonsarbeidet til deltakerne

Til sammen har deltakerne publisert 72 artikler og 54 rapporter om temaet i sine hjemland, der de har direkte brukt kunnskap fra TRACE programmet. I tillegg har deltakerne arrangert 53 eksterne møter og 57 interne møter om temaet i sine hjemland. Her har de også tatt i bruk kunnskap de har fått fra TRACE programmet.

Gjennom møter med eksperter, tilgang til å stille spørsmål og muligheten til å arbeide i landgrupper med andre organisasjoner som arbeider i samme kontekst ser vi at programmet har en veldig positiv effekt ved å styrke kapasiteten til deltakerne. Her er to utdrag fra evalueringsrapporten fra TRACE 2013-2014 som tar opp dette:

“The most important concrete achievement that all participants have had until now has been their possibility to share their obtained knowledge within their own networks. About one third has provided training to employees, interns and external people. Two thirds say that they have been active in writing informative documents for the general public in which they have used main concepts learned in the TRACE program.” 

“The most interesting examples of how the program has been beneficial to the organizations are related to the strategic inclusion of critical thinking on demanding transparency in extractive industries. Moreover, some organizations (mainly labor unions) state that they have been able to lobby more effectively and thus create more pressure on local industries to become more transparent. Furthermore, some NGOs say that their latest publications have been about transparency, becoming a new topic through which they are now being recognized among the public.” 

Se meldinger fra TRACE 2013 - 2014 deltakere til Norge 

(Klikk nederst til høyre av skjermen for å se videoen i fullskjerm)

Informasjon om deltakerne og de organisasjonene de representerer er å finne i deltakerdatabasen.

Norsk bokmål