TRACE 2014 - 2015

Bilde: Eline Helledal - PWYP Norge

I 2014-2015, gjennomførte PWYP Norge fjerde runde av kapasitetsbyggingsprogrammet TRACE (Transparency and Accountability in the Extractive Industries). TRACE-programmet 2014-2015 tok sikte på å øke kunnskap og kapasitet i sivilsamfunnet i fire ressursrike land i Latin– Amerika; Bolivia, Colombia, Ecuador og Guatemala. 

“The greatest strength of the TRACE program is the possibility to enter into contact with experts on transparency and the possibility of doing advocacy work in one of the participating countries.”

Lourdes Molina Escalante, TRACE-deltaker fra Guatemala
 

Modul 1 av programmet ble avholdt i Oslo, Norge 10-21. november 2014. Modulen besto av ti dager som hadde som mål å gjøre deltakerne i stand til å identifisere på hvilken måter deres land kan bli tappet for egenkapital samt omfanget av lekkasjen, og gi dem kunnskap om tiltak som kan gjennomføres unilateralt eller internasjonalt for å hindre tappingen. Siste dag av modulen ble arrangert som et åpent seminar på Litteraturhuset under tittelen: ”The Industry of Tax Avoidance”.

Modul 2 av programmet ble avholdt i Antigua, Guatemala 23-25. mars 2015. Under denne modulen fordypet TRACE-deltakerne seg i kontraksåpenhet ved å analysere ulike oljekontrakter fra sine hjemland. Mellom disse modulene utførte deltakerne kommunikasjonsarbeid i landgrupper.

 • Faktaboks
  • Antall deltakere

   21

   Kjønnsbalanse

   43% kvinner og 57% menn

   Deltakende land

   Bolivia, Colombia, Ecuador og Guatemala

   Antall moduler/nettverksmøter

   2

   Deltakende organisasjoner

   5 media, 4 fagforeninger og 12 sivilsamfunnsorganisasjoner

Resultater av kommunikasjonsarbeidet til deltakerne

Til sammen har deltakerne publisert 51 artikler og 74 rapporter om temaet i sine hjemland, der de har direkte brukt kunnskap fra TRACE programmet. I tillegg har deltakerne arrangert 96 eksterne møter og 121 interne møter om temaet i sine hjemland. Her har de også tatt i bruk kunnskap de har fått fra TRACE programmet. 

Møt en TRACE 2014- 2015 deltaker

(Klikk nederst til høyre av skjermen for å se videoen i fullskjerm)

Informasjon om deltakerne og de organisasjonene de representerer er å finne i deltakerdatabasen.

Norsk bokmål