Hvilke tiltak foreslår vi?

Illustrasjon fra Shutterstock - Informasjonsrapport med regnskap 2013 – PWYP Norge

Publish What You Pay Norge (PWYP Norge) arbeider for å få på plass lovregler for finansiell åpenhet i utvinningsindustrien. for å fremme mer bærekraftige samfunn. Vi tror at finansiell åpenhet i utvinningsindustrien, og andre industrier, vil gjøre det mulig for innbyggerne i ressursrike land å holde myndigheter og selskaper ansvarlig for hvordan samfunnets felles naturressurser forvaltes.

PWYP Norges sentrale oppgave er å øke kunnskapen om hvilke mekanismer som benyttes av selskaper for at naturressurser ikke kommer land og innbyggere til gode. Mange av disse mekanismene er landrelaterte, og disse arbeider de ulike avdelingene i Publish What You Pay med, men mange av de mekanismene er også relatert til mekanismer spesifikt utviklet i land i Nord med det formål å sørge for at inntekten til multinasjonale selskaper maksimeres på bekostning av skatteinntekter som forsøkes minimert. PWYP Norge har bidratt med kunnskap og lagt til rette for en god og kritisk debatt i Norge om behovet for, og betydningen av, finansiell åpenhet for en bærekraftig utvikling.

PWYP Norge har laget en liste over tiltak som vi arbeider for at bør innføres eller som vi kan anbefale for land som har problemstillinger innenfor definerte områder av kapitalflukt. Det betyr ikke at vi arbeider med alle tiltak selv eller vektlegger alle tiltak like mye i vårt daglige arbeid.

Tiltak

Status i Norge

Videre arbeid

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

Innført

- Arbeid pågår for å mainstreame EITI i Norge  

Enkel land-for-land rapportering (LLR)

Innført

- Utvidelse til flere land

Utvidet land-for-land rapportering (ULLR)

Delvis innført

- Ferdigstille forskriften med seks ord slik at forskriften ikke kan omgås

- Utvidelse til flere land

Omvendt kreditfradrag

I dialog- Arbeid pågår for å gjøre tiltaket kjent

Mark-to-Market (M-t-M)

 I dialog- Arbeid pågår for å gjøre tiltaket kjent
PWYP Norge prioriterer å få frem kunnskap, både informasjon om mekanismene og hvordan disse kan motvirkes, på områder som er underfokusert på i forhold til kapitalflukt (informasjon) eller hvor det mangler unilaterale tiltak som land kan ta i bruk umiddelbart. Dette er i tråd med PWYP Norges syn, som er at det tar for lang tid å få frem kvalitetsmessig god informasjon (derfor arbeider PWYP Norge med utvidet land-for-land rapportering) og det tar for lang tid å få lovfestet effektive mekanismer for å redusere eller eliminere kapitalflukt (derfor arbeider PWYP Norge med unilateriale mekanismer som alternativ til internasjonalt arbeid som har vist seg å ta for lang tid og som frembringer for svake motmekanismer).