Bilder fra Konferanse 2016 "Making Transparency Possible" (sett 2)

              Klikk her til å gå tilbake til "Conference 2016"

Photo: Rose Korol PWYP- Norge.

Clare Rewcastle Brown, grunnlegger av Sarawak Report and Radio Free Sarawak UK/ Malaysia.

_____________________________________________________________________ 

Photo: Rose Korol PWYP- Norge.

Craig McKune jobber for det sørafrikanske gravesenteret amaBhungane. Han har spesialisert seg på pengeflyt innad i, og ut av, det afrikanske kontinentet, og har jobbet med saker knyttet til oljevirksomhet. 

_____________________________________________________________________ 

Foto: Rose Korol PWYP- Norge.

Johannes Kr. Kristjansson, Reykjavik Media, Island. Multi-award winning journalist, co-founded and board member of the Icelandic Center for Investigative Journalism, has founded his own media company: Reykjavik Media.  

           Klikk her til å gå tilbake til "Conference 2016"