Grid 2 images

Hva er problemet?

 

Hvilke tiltak foreslår vi?