PWYPs Medlemskapsprinsipper

Illustrasjon: Jorge Dávalos PWYP Norge

Medlemmene av Publish What You Pays verdensomspennende sammenslutning av frivillige organisasjoner skal:

  • Arbeide for obligatorisk rapportering av betalinger fra selskaper i utvinningsindustrien, både flernasjonale og statlig eide foretak, for alle nasjonale regjeringer på en oppdelt og land-for-land-basert måte. *Så langt det er mulig vil vi tilstrebe å*:
  • På en positiv og konstruktiv måte engasjere oss med andre koalisjonsmedlemmer, bedrifter, myndigheter og andre relevante aktører på nasjonalt og regionalt nivå;
  • Gi jevnlige oppdateringer om aktiviteter, strategier og planer knyttet til kampanjen;
  • Aktivt kommunisere med media og publikum om spørsmålet om åpenhet rundt inntekter, fremme Publish What You Pay og vidt formidle relevant og viktig informasjon om kampanjen.

Hva er problemet?

 

Hvilke tiltak foreslår vi?

 

Norsk bokmål