Mark-to-market

Les hele rapporten på norsk og engelsk her.

  • Hva er Mark-to-market?
    • Mark-to-Market (MtM)er en regnskapsmetode hvor en eiendel i balansen justeres regelmessig til markedsverdi – normalt oppover.
    • MtM-konseptet har spredd seg i en slik grad at konseptet nå styrer prinsippene knyttet til de fleste eiendeler i balansen og inntekten som oppstår fra disse.

 

  • Hvorfor er Mark-to-Market viktig?
    • MtM-konseptet medfører normalt en av to ting: (1) det tas inn i inneværende regnskapsår et urealisert inntektselement, noe som gjør at to ellers like regnskaper ikke kan sammenlignes lenger, og (2) benyttet mellom selskaper i multinasjonale selskaper kan konseptet overføre ubeskattet kapital i betydelig grad til datterselskaper i lavskatteland. 
    • Problemet med (1) er at selskaper som betaler ut for mye utbytte basert på urealiserte inntektselementer blir mindre solide og mer sårbare for konjunktursvingninger mens problemet med (2) er at det er en de facto metode for å overføre ubeskattet kapital ut av et land, mye omtalt som kapitalflukt.

Norsk bokmål