Stopp kapitalflukt og promoter like konkurransevilkår gjennom åpenhet og beskatning

  • Tre enkle skattemekanismer er de eneste som trengs for å likestille beskatning av multinasjonale selskaper med nasjonale selskapet

  • Et hvilket som helst land kan ta i bruk disse mekanismene da de kun medfører endringer i den interne skattekoden

  • De tre mekanismene er presise da de retter seg mot bestemte transaksjonsklasser og er ikke basert på parametere eller estimater

  • Mekanismene er unike fordi ingen land som vedtar dem vil utnytte eller påvirke andre lands skattegrunnlag
Skrevet av: 
Frian Årsnes
Publisert: 
December 2018
ISBN: 
978-82-93212-88-1 (norsk), 978-82-93212-89-8 (engelsk)