Studenter

Studenter med interesse for å skrive om åpenhet og ansvarlighet i utvinningsindustrien er velkomne til å ta kontakt med PWYP Norge.

Vi anbefaler studenter som ønsker å skrive om temaer knyttet til åpenhet og ansvarlighet i olje-, gass- og gruveindustrien først å utvikle en klar problemstilling sammen med sin veileder på universitetet. På grunn av begrenset kapasitet er vi ikke i stand til å bistå studentene i de første og utforskende fasene, men vi vil gjerne diskutere konkrete ideer.

Noen emner der mer forskning er nødvendig:

 • Hva er verdien av åpenhet (transparency) i internasjonal utvikling?
 • Hva er verdien av en EITI-prosess i et ressursrikt utviklingsland?
 • Sammenligning av EITI rapportene for å finne forskjeller i ulike lands skatteinntekter
 • Hva er bedriftenes motivasjon for å støtte og engasjere seg i EITI og offentliggjøring av skattebetaling (intervjuer, spørreskjemaer osv.)
 • Sammenligning av styrestrukturer for ulike multi-interessentinitiativer (EITI, KP, COST, MeTA osv)
 • Hvordan blir EITI rapportene brukt? Hvordan kan denne informasjonen ha innflytelse på ansvarlig inntektsforvaltning?Hvordan sammenliknes EITI rapportene – hvilke begrensninger har det å lese dem side ved side?
 • Hva er verdien av land-for-land rapportering?
 • I hvilken grad er det koherens mellom er den norske regjeringens retningslinjer og handlinger når det kommer til forpliktelser rundt åpenhet og ansvarlighet i utvinningsindustrien?
 • Problemstillinger knyttet til det norske Olje for Utvikling -initiativet
 • For informatikkstudenter med en samfunnsvitenskapelig interesse: Hvordan et interaktivt dataformat for offentliggjøring skattebetalinger kan se ut, og hvordan det kan brukes
 • For informatikkstudenter med en samfunnsvitenskapelig interesse: hvordan det globale sivilsamfunn bruker moderne teknologi og åpen kildekode-verktøy (og hvordan verktøyene ytterligere kan forbedres).