Sør-Sudan

Status i TRACE

  • Sudan var representert i TRACE 2008-2009, før landet ble delt i Sudan og Sør-Sudan. Organisasjonen som deltok er fra Juba, Sør-Sudan, og er listet nedenfor.
  • Vi tar for tiden ikke imot søknader fra Sudan eller Sør-Sudan.

Naturressurser i Sør-Sudan

  • Petroleum, gull, diamanter, kalkstein, jernmalm, kobber, krom, sink, wolfram, glimmer, sølv (kilde: CIA World Factbook)

Landinformasjon fra andre kilder

Reflections from South Sudanese civil society

“Sudan is by all definitions still in a state of recovery. There is still a lot to learn and external assistance in building structures and systems in almost all aspects of life is very essential.”

“Southern Sudan is awash with NGOs, CBOs ans CSOs, but nothing is there to work on these fundemental issues (of accountability and transparency). It is all secretive and dominated by a few.”

Deltakerorganisasjoner

  • Union of Journalists of South Sudan (UJOSS) , James Okanya (Consultant/advisor) , mer