Mosambik

Status i TRACE

  • Mosambik var representert i TRACE 2008-2009, og organisasjonen som deltok er listet nedenfor.
  • Vi tar for tiden ikke imot søknader fra Mosambik.

Naturressurser i Mosambik

  • Naturgass (kilde: CIA World Factbook ), titan, tantal, marmor, gull, kull, bauksitt, granitt, kalkstein og edelstener. Man kjenner også til forekomster av pegmatitt, There are also known deposits of pegmatite, platinmetaller, uran, bentonitt, jern, kobolt, krom, nikkel, kobber, fluoritt, kiselgur, smaragd, turmalin og apatitt (kilde: EITI )

Landinformasjon fra andre kilder

Deltakerorganisasjoner

  • Centre for Public Integrity , Thomas Selemane (Coordinator, PWYP Mozambique) , mer